Rezerwacje, zakwaterowanie, sprawy bieżące: 730 620 535
Telefon alarmowy: 603 296 678
Booking, accommodation, ordinary questions: 730 620 535
Emergency number: 603 296 678